Kontakti

hertaelza.salkovska [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Upes 10, Zemgale, Glūdas pagasts

Darba laiks:

 • Pirmdiena 11.00-18.00
 • Otrdiena 11.00-18.00
 • Trešdiena 11.00-20.00
 • Ceturtdiena 11.00-18.00
 • Piektdiena 11.00-20.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Vadītājs: Herta Elza Šalkovska

Dienas aktivitāšu centrs „Zemgale” ir Jelgavas novada labklājības pārvaldes struktūrvienība. Centrs darbojas saskaņā ar labklājības pārvaldes apstiprinātu nolikumu un savā darbā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Jelgavas novada Domes lēmumus un Pārvaldes vadītāja rīkojumus.

Mērķis: nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī sniegt higiēnas centra pakalpojumu

Uzdevumi:

 • organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • nodrošina higiēnas centra pakalpojumus;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.

Aktivitāšu centrā piedāvā:

 • iespēju izmantot sabiedrisko interneta pieejas punktu;
 • regulāri notiek dažādas radošās darbnīcas;
 • sadarbojoties ar vecākiem, organizē bērnu rotaļu, attīstības un pieskatīšanas pakalpojumu.