Atrašanās vieta

Aviācijas 8, Jelgava, LV-3002

Darbinieki

Inguna Čākure

Vadītāja p.i.
inguna.cakure [at] jelgavasnovads.lv

Dace Grantiņa

Lietvede
dace.grantina [at] jelgavasnovads.lv

Sporta centrs īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, organizē un vada sporta darbu Jelgavas novadā, īsteno valsts sporta politikas pamatnostādnes un novada sporta politiku, realizē likumā „Par pašvaldībām” un Sporta likumā norādītās funkcijas – rūpēties par veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu nodrošināšanu visām iedzīvotāju vecuma grupām, sekmējot bērnu un jauniešu vispusīgu fizisko audzināšanu un sporta meistarības izaugsmi.