Kontakti

nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Darbinieki

Nellija Veinberga

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja - Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023
nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

Līvija Silava

Sociālā darbiniece
livija.silava [at] jelgavasnovads.lv

Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijā 2012. gada 23. oktobrī.

Krīzes centra pakalpojums ir pieejams visu diennakti.

Pakalpojuma mērķis: sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem.

Krīzes centra uzdevumi:

 • sniegt tūlītēju patvērumu un drošu vidi Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām;
 • nodrošināt klientiem individuālu pieeju sociālo problēmu risināšanā;
 • veicināt klientu uzvedības izmaiņas un emocionālo stabilitāti;
 • veicināt klientu spēju uzņemties atbildību par savu dzīvi;
 • uzlabot personas dzīves kvalitāti un atjaunot spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā;
 • nodrošināt profesionāļu komandas piesaisti un nepieciešamības gadījumā - starpinstitucionālu sadarbību;
 • veidot sadarbību ar klientu ģimenēm un citiem tuviniekiem;
 • nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Krīzes centra pakalpojumu nodrošina: sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, psihologs, sociālais pedagogs, medicīnas māsa, interešu pulciņa audzinātājs, aprūpētājs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinoši dokumenti;
 • iesniegums par uzņemšanu Krīzes centrā;
 • izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli (vēlama).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: līdz 6 mēnešiem
Vietu skaits: 8