Kontakti

nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Lietuvas iela 19A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Darbinieki

Nellija Veinberga

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja - Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023
nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

Inna Antanāviča

Sociālā darbiniece
inna.antanavica [at] jelgavasnovads.lv

Sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām.

Nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Nodrošina:

 • pamatvajadzības (mājoklis vienvietīgā, divvietīgā vai trīsvietīgā istabā, ēdināšana četras reizes dienā, ķermeņa higiēna, friziera, zobārsta, podologa pakalpojumi);
 • drošību;
 • sociālās vajadzības (kultūras pasākumi iestādē un ārpus tās);
 • medicīnisko aprūpi;
 • pašīstenošanos (radošas nodarbības);
 • veselīgu dzīvesveidu (fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, individuālas diētas);
 • garīgo aprūpi.

Iestājoties nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā veikts arī ieraksts par pēdējā gada laikā veikto plaušu rentgenu. Slimnīcas  izraksti par pēdējiem 2 gadiem (ja tādi ir);
 • psihiatra atzinums, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja personai noteikta invaliditāte;
 • VSAA izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru;
 • pašvaldības sociālā dienesta lēmums un nosūtījums pakalpojuma saņemšanai, ja par pakalpojumu maksās pašvaldība.