Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pag.
Tips
Kultūras iestāde
Pakalpojuma vieta
Kalnciema pagasts
Nomas objekts/sēdvietu skaits
Lielā zāle (100) Mazā zāle (65) 2.stāvs
Papildus nodrošinājums
Mikrofons ar skaņas nodrošinājumu Projektors, ekrāns
EUR/stundā (bez PVN)
13,00 10,50
Nomas objekts un sēdvietu skaits EUR/h bez PVN EUR/h ar PVN
Lielā zāle (100) 13,00 15,73
Projektors, ekrāns 8,00 9,68
Mikrofons ar skaņas nodrošinājumu 8,50 10,29
Mazā zāle (65) 2.stāvs 10,50 12,71
Projektors, ekrāns 8,00 9,68

Kontaktpersona: Dace Dalgā +371 29100948