Jelgavas iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts
Tips
Kultūras iestāde
Pakalpojuma vieta
Kalnciema pagasts
Nomas objekts/sēdvietu skaits
Lielā zāle (100) 2.stāvs Mazā zāle (65) 2.stāvs
Papildus nodrošinājums
Projektors, ekrāns
Nomas objekts un sēdvietu skaits EUR/h bez PVN no plkst.8.00 līdz plkst.22.00 EUR/h ar PVN  no plkst.8.00 līdz plkst.22.00 EUR/h bez PVN  no plkst.22.00 līdz plkst.06.00  EUR/h ar PVN  no plkst.22.00 līdz plkst.06.00
Lielā zāle (100) 24,00 29,04 44,60 53,97
Mazā zāle (65) 16,00 19,36 36,60 44,29
Projektors, ekrāns 8,00 9,68 8,00 9,68
Mikrofons 8,50 10,29 8,50 10,29

Kontaktpersona: