Tips
Iestāde
Pakalpojuma vieta
Vircavas pagasts
Nomas objekts/sēdvietu skaits
Zāle (25)
Papildus nodrošinājums
Projektors, ekrāns
EUR/stundā (bez PVN)
14,00
Nomas objekts un sēdvietu skaits EUR/h bez PVN
Zāle (25) 14,00
Projektors, ekrāns 8,00