"Eži", Garoza, Salgales pagasts
Tips
Kultūras iestāde
Pakalpojuma vieta
Salgales pagasts
Nomas objekts/sēdvietu skaits
Mazā zāle (30) 2.stāvs
Nomas objekts un sēdvietu skaits EUR/h bez PVN no plkst.8.00 līdz plkst.22.00      EUR/h ar PVN    no plkst.8.00 līdz plkst.22.00 EUR/h bez PVN  no plkst.22.00 līdz plkst.06.00  EUR/h ar PVN  no plkst.22.00 līdz plkst.06.00
Mazā zāle (30) 11,00 13,31 30,54 36,95

Kontaktpersona: Anda Plikša, tālr.: +371 29109265