Apstiprināta ar Jelgavas novada domes sēdes 27.03.2019. lēmumu - protokols Nr.3; 15.§

Komisijas priekšsēdētājs: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
  • Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieks;
  • Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
  • Jelgavas novada īpašumu pārvaldes ceļu būvinženieris;
  • Administratīvā departamenta Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs.

Adrese: Jelgavas novada pašvaldība, Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: +371 63022238; +371 63048460