Ilggadējais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jelgavas brigādes komandieris.
Goda diploms par lielo ieguldījumu ugunsdzēsēju un glābēju profesijas vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
Gads
2013. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji