Pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta attīstības nodaļas infrastruktūras projektu vadītāja
Atzinības raksts par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu infrastruktūras projektu īstenošanā Jelgavas novadā
Gads
2019. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji