Vircavas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāja
Atzinības raksts par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu darbu
Gads
2019. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji