Vircavas vidusskolas Platones filiāles sporta skolotājs un Sporta centra vieglatlētikas un volejbola treneris.
Goda diploms par lielo ieguldījumu izglītības un sporta dzīves attīstībā.
Gads
2013. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji