Veterinārārste
Atzinības raksts par ilggadēju, nesavtīgu profesionālo ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā Jelgavas novadā
Gads
2019. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji