Ilggadēja Līvbērzes vidusskolas skolotāja un direktore.
Goda diploms par lielo ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, izglītības kvalitātes uzlabošanā un Jelgavas novada attīstībā.
Gads
2013. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji