Sesavas pagasta mājražotāji.
Atzinības raksts par nozīmīgo ieguldījumu ģimenes mājražošanas attīstības veicināšanā Jelgavas novadā.
Gads
2013. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji