Līvbērzes pagasta folkloras kopas „Zemgaļi” un Glūdas pagasta bērnu folkloras kopas „Dzīpariņi” vadītāja.
Atzinības raksts par lielo ieguldījumu kultūras attīstībā, tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
Gads
2013. gads
Apbalvojuma veids
Atzinības raksta saņēmēji