Vilces un Lielplatones sporta bāzes vadītājs
Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu sporta dzīves organizēšanā, pilnveidošanā un attīstīšanā Jelgavas novada Vilces un Lielplatones pagastos
Gads
2019. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji
Video