Ilggadējs žurnālists, publicists, apskatnieks
Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu lokālpatriotisma bāzes veidošanā un novadpētniecības attīstībā Jelgavas novadā
Gads
2019. gads
Apbalvojuma veids
Goda diploma saņēmēji