Publikācijas datums:
JNP 2013/55/KPFI
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Līguma izpildes vieta
Kalnciema pagasts,Jelgavas novads
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
03.07.2013.
Kontakti

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A. Udalova

Sakarā ar veiktajām izmaiņām tehniskajā specifikācijā, tiek pagarināts konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2013.gada 12.augustam, plkst.10.00.