Publikācijas datums:
JNP 2023/21
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Poligrāfijas grupa Mūkusala' SIA
Pasūtītājs
Jelgavas novada pašvaldība
Līguma izpildes vieta
Rīga, Ziemeļu iela 10 (LATVIJA), LV-1000
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Kontakti
lidija.rube [at] jelgavasnovads.lv