Jelgavas novada dome 2024.gada 28.februāra sēdē pieņēma lēmumu Nr.4 (protokols Nr.3/2024) "Par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu (Mežvidi, Eleja, Elejas pagasts)" ar kuru nolemts atcelt Jelgavas novada domes 2022.gada 5.janvāra lēmumu Nr.15 (protokols Nr.2) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “Mežvidi”, Elejā, Elejas pagastā” un izbeigt detālplānojuma izstrādi.