1.septembris

Skaistā 1.septembra pēcpusdienā 11 Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles pirmsskolas grupas izglītojamie kopā ar vecākiem, skolotājām V.Ločmeli, S.Pauliņu un tehniskajiem darbiniekiem pulcējās iestādes pagalmā, lai nosvinētu Zinību dienu.

Pasākuma laikā visiem veiksmīgu un veselīgu jauno darba cēlienu vēlēja Bērzpils vidusskolas direktore I.Stepāne un Krišjāņu pagasta pārvaldes vadītāja I.Socka-Puisāne. Īpaši svētki šogad bija četriem izglītojamajiem, kuri uzsāk nopietnāku gatavošanos skolai, jo ir sasnieguši piecu un sešu gadu vecumu.

Pasākums noritēja pozitīvā un draudzīgā atmosfērā. Pasākuma laikā visi klātesošie no darbinieku sagādātajiem ziediņiem veidoja ziedu paklāju, kā arī piedalījās atrakcijā.

Lai jaunais mācību gads visiem ir patīkamiem notikumiem bagāts, zinātprieka un darba spara piepildīts!

Bērzpils vidusskolas direktore I.Stepāne