Projekti
Zandarta mazuļi

Kopš 2017.gada Jelgavas novada pašvaldība veic zemūdens medību organizēšanu Lielupes upes posmos, kas atrodas Jelgavas un Ozolnieku novadu administratīvajās teritorijās. Kā viens no licencēto zemūdens medību mērķiem saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu nolikumu “Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados” ir organizēt licencētām zemūdens medībām paredzēto zivju sugu regulāru pavairošanu.

Tādēļ, lai veicinātu zivju resursu daudzveidību, makšķerēšanas un zemūdens medību iespējas Lielupē, Zivju fonda projekta ietvaros Jelgavas novada pašvaldība ir iegādājusies 35000 zandartu mazuļus no zivju audzētavas “Ērika Rāvas zemnieku saimniecība”. 2019.gada 7.oktobrī sadarbībā ar Makšķerēšanas sporta klubu “Lielupes brekši”, Jelgavas novada pašvaldības policijas, PVD un VVD pārstāvju uzraudzībā zandartu zivju mazuļi tika ielaisti Lielupē Jelgavas novada Kalnciema pagastā un Valgundes pagasta Vītoliņos.

Zivju fonda projekta “Zandartu resursu palielināšana Lielupē - Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā” īstenošanas laiks tika paredzēts līdz 2019. gada oktobra beigām. Kopējās projekta izmaksas summējas 9500 EUR apmērā, kur Zivju fonda finansējums ir 7000 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums - 2500 EUR.