Projekti
AGRI-URBAN projekta noslēguma konference Spānijā

Projekta vadošais partneris Baenas pašvaldība Spānijā 18. – 21.aprīlī rīkoja URBACT programmas AGRI-URBAN projekta noslēguma konferenci. Konferencē piedalījās visi 11 partneri no desmit projektā pārstāvētajām valstīm.

Pasākuma ietvaros notika visu partneru izstrādāto darbības plānu prezentācija. Jelgavas novada pašvaldība projekta ietvaros izstrādāja Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plānu 2018.-2028.gadam. Plāna izstrādē iesaistījās novada uzņēmēji, LLU, Latvijas Pašvaldību savienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Jelgavas biznesa inkubatora, novada izglītības iestādēm, Latvijas Lauku konsultāciju centra, Zemgales plānošanas reģiona, Jelgavas novada un kaimiņu pašvaldībām.

Līdztekus visu izstrādāto plānu prezentācijai tika arī izvērtētas tēmas, kas kopīgas un attīstāmas visiem projekta partneriem. Projekta eksperts bija izveidojis tabulu ar kopējām partneru interesēm un piemeklējis atbilstošus iespējamos fondus ideju iesniegšanai un realizācijai.

Visi projekta partneri piedalījās apaļā galda diskusijās par dažādām tēmām, piemēram, vieds iepirkums ēdināšanas nodrošināšanai pašvaldības iestādēs, mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja pārtikas apgādes ķēdē, īsie pārtikas apgādes kanāli – no globālā uz vietējo.

Pasākuma ietvaros tika apmeklēta Baenas vidusskola, kur skolas pārstāvji un brīvprātīgie jaunieši iepazīstināja ar skolas darbības principiem. Skola uzskatāma par ekoskolu, tās mērķis un ilgtspējīga un ekoloģiska attīstība. Skolas ēdnīcā tiek gatavoti ēdieni no ekoloģiskiem produktiem, ievērojot principu – mazāk gaļas, vairāk dārzeņu un augļu, vietēji un sezonāli produkti, kas ļauj samazināt ēdināšanas izmaksas, lai vairāk ieviestu ekoloģiskus produktus. Skola darbojas enerģijas taupīšanas virzienā, darbojas atkritumu šķirošanas un otrreizējās pārstrādes stacijas (spuldžu, bateriju, plastmasas savākšanas konteineri). Kā interesants piemērs minams ziepju ražošana no mājsaimniecību eļļu atlikumiem, ko bērni skolotāja uzraudzībā veic reizi nedēļā un pēc tam sūta uz Āfriku. Liels uzsvars tiek likts uz ūdens taupīšanas pasākumiem, jo Andalūzijā ūdens nepietiekamība ir liela problēma. Jau šobrīd viss rezervuāros uzkrātais ūdens bija gandrīz iztērēts. Skolai ir savs augļu dārzs un neliels botāniskais dārzs.

Vizītes ietvaros tika apmeklēta olīveļļas ražotne, kas atrodas pašā pilsētas centrā un ir atpazīstamā pēc īpatnējās smaržas, kas rodas, spiežot eļļu. Šī ir viena no senākajām ražotnēm Spānijā, kas joprojām darbojas ar 20.gadsimta sākumā ražotām iekārtām, saglabājot senču tradīcijas. Kā interesantu pasākumu var minēt olīveļļas degustāciju, kas organizēta līdzīgi vīna degustācijām, nosakot eļļas smaržu, sākotnējo garšu un pēcgaršu, ļaujot to ierindot pie augstākās klases eļļas – Extra Virgin vai arī zemākās klasēs. Andalūzija zināma kā olīveļļas ražošanas reģions – braucot no Malagas uz Baenu, vairāk kā simts kilometru garumā stiepjas olīvu koki un kalni. Olīvu audzēšana populāra kļuva apmēram pirms 50 gadiem, kad ES politikas rezultātā tā pamazām aizstāja saulespuķu un vīnogu audzēšanu (līdzīgi kā ar cukurbiešu audzēšanu Latvijā). Lai saimniecība gūtu peļņu, nepieciešami vismaz 40ha ar olīvkokiem.

attels