Projekti
AGRI-URBAN projekta partneri tiekas Latvijā – Jelgavas novadā

Pagājušajā nedēļā no 9. līdz 12. oktobrim Jelgavas novada pašvaldībā viesojās gandrīz 20 cilvēku liela delegācija no astoņām valstīm, lai tiktos ar novada uzņēmējiem un partneriem. Projekta AGRI-URBAN ietvaros ārvalstu partneri iepazinās ar Jelgavas novada un Latvijas labās prakses piemēriem, kā efektīvi, mijiedarbojoties pilsētas un lauku teritorijām, var kvalitatīvi sekmēt uzņēmējdarbību un nodarbinātību lauku teritorijās.

Partneri no Spānijas, Itālijas, Portugāles, Lielbritānijas, Francijas, Beļģijas, Grieķijas, Zviedrijas un Latvijas pērn uzsāka kopīgu sadarbību, lai risinātu izaicinājumus, kas saistās ar inovācijām un jauniem biznesa modeļiem lauksaimniecības – pārtikas apgādes sistēmā.

Tikšanās reizē Latvijā ārvalstu partneri apskatīja Rīgas Centrāltirgu, kas lieliski atspoguļo mijiedarbību starp pilsētas un lauku vidi – galvaspilsētas centrā izveidotais tirgus apvieno mazākus un lielākus tirgotājus no visas Latvijas, kā arī iepazina Rīgas kā Hanzas pilsētas vēsturi un tās nelielos ielu tirdziņus un stendus. Jelgavas novadā viesi ciemojās “Pārtikas amatnieku” veikaliņā Jelgavas pilsētā, kas apvieno Jelgavas novada mājražotājus un amatniekus. Savukārt Zaļenieku pagastā apskatīja z/s “Mežacīruļus”, kas savu darbību balsta uz cirkulārās ekonomikas principiem. Saimniecību raksturo 800 ha zemes, 250 slaucamās govis, siltumnīcu komplekss, kurā tiek audzēti salāti un garšaugi. Saimnieki strādā pēc principa – neradīt liekus atkritumus un piesārņojumu, bet izmantot tos lietderīgi. Piemēram – no zemes izaudzētais grauds nonāk pie lopiem kā barība, vēlāk, liellopu mēslus fermentējot, tiek iegūta enerģija, kas tiek novirzīta uz siltumnīcām, savukārt digestāts mēslojuma veidā nonāk atpakaļ uz lauka. Vizītes laikā partneri apmeklēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģiju fakultātes modernās laboratorijas un Tehnoloģiju un zinātnes pārneses centru, prezentējot esošo un topošo uzņēmēju sadarbību ar zinātniekiem, kā rezultātā top inovatīvi produkti. Savu prezentāciju par šādu inovatīvo produktu sniedza cūku pupu kraukšķi “Pupuchi”.

Līdztekus apskates vizītēm notika darbs grupās, vadošā partnera sesijas un darbs pie Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāna projekta eksperta vadībā. Latviešu tautas dzīvesziņa un tradīcijas tika iepazītas Ozolnieku novada “Caunītēs”, savukārt senais kultūras un vēstures mantojums viesiem atklājās Jelgavas novada Lielvircavas muižā un Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī.

AGRI – URBAN projekts paredz, ka līdz 2018. gada maijam tiek izstrādāts Jelgavas novada Uzņēmējdarbības atbalsta attīstības plāns 2018. – 2028. gadam, kurš šobrīd risina jautājumus, kas saistās ar vietējo pārtikas politiku, tajā skaitā ēdināšanu vietējās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, piedāvājot vietējo ražotāju produktus, tāpat analizē lauku tūrismu, pārtikas apgādes tīklus, t.sk., interneta platformas, vietējos tirdziņus, produktu piedāvājums lauku sētās, uzņēmējdarbības un pārtikas inkubatoru attīstību, informatīvās kampaņas un gastronomisko tūrismu, jaunu darbavietu radīšanu, zinātnes iesaisti jaunu produktu ražošanā u.c.

Projekta prezentācijas:

 

Papildus informācija par projektu:

AgriUrban ir viens no 20 projektiem, kas tika apstiprināti Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam 1.konkursa otrajā kārtā. AgriUrban projektā iesaistījās sekojošas pašvaldības: Baena (Spānija) kā projekta vadošais partneris, Fundão (Portugāle), Marchin (Beļģija), Cesena (Itālija), Södertäje (Zviedrija), Pyli (Grieķija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Petrinja (Horvātija), Abergavenny (Lielbritānija) un Mollet del Valles (Spānija) kā projekta partneri. Kopējais budžets: 749,999.58 EUR, no tiem Jelgavas novada pašvaldības daļa 50 000 EUR (URBACT finansējums 85% - 42 500 EUR (ERAF), valsts budžeta līdzfinansējums 5% – 2 500 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% - 5 000 EUR).

attels1