Projekti
AGRI-URBAN projekta partneru tikšanās Portugālē – veiksmīgs pašvaldības marketings

Projekta sadarbības pašvaldība Fundao atrodas aptuveni 300 km uz ziemeļiem no Portugāles galvaspilsētas Lisabonas. Kā katra no galvaspilsētas attāla lauku pašvaldība, arī Fundao migrācijas un demogrāfijas ietekmē zaudē iedzīvotājus, tādēļ tā meklē dažādus veidus, kā piesaistīt laukiem cilvēkus, sevišķi jaunas ģimenes. Viens no būtiskiem priekšnoteikumiem ir teritorijas atpazīstamība – pašvaldības marketings.

Ņemot vērā, ka Fundao pašvaldība ir viena no divām Portugāles pašvaldībām, kur lielās platībās tiek audzēti saldie ķirši, kurus eksportē uz Eiropas valstīm, pašvaldība sadarbībā ar vietējām iniciatīvu grupām, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām nolēma ķirsi izmantot kā teritorijas marketinga elementu. Šeit tiek radīti dažādi produkti, kuru sastāvā ir ķirši – gaļas izstrādājumi ar ķiršiem, saldumi un dažādi dzērieni, kuru sastāvā ir ķirši. Viens no zīmīgākajiem atpazīstamības pasākumiem ir ik gadu organizētais Fundao ķiršu festivāls jūnijā, kad saldās ogas ir nogatavojušās un pieejamas katram pasākuma viesim. 

Vizītes laikā projekta partneri devās apskatīt ķiršu audzētavu CerFundao, kas ir lielākā Portugāles ķiršu audzētava un kuras produkcija lielākoties tiek realizēta Eiropas tirgos. Fasēšanas cehs šeit aprīkots ar modernu un jaudīgu šķirošanas mašīnu, bet tiek ieguldīts arī liels roku darbs – visvairāk ķiršu lasīšanā. Noskaidrojām, ka vasarā praktiski nav lietus, līdz ar to bija interesanti redzēt dažādas irigācijas sistēmas, kuras ūdeni saņem no vietējiem kalniem.

Bija iespēja apmeklēt pašvaldības veidotu un uzturētu biznesa inkubatoru, kurš izveidots bijušā tirgus ēkā, pielāgojot to jaunām funkcijām. Šobrīd inkubatorā inkubēšanās stadijā ir 11 uzņēmumi, savukārt 2 uzņēmumi jau ir nonākuši nākamajā solī – produkcijas ražošana. Viens no veiksmīgākajiem produktiem šeit ir CogusBox – austersēņu kārbiņa pašu audzēšanai. Sēņu audzēšanai tiek izmantoti kafijas biezumi no vietējām ēdināšanas iestādēm un augsne, kurā tiek iejaukts sēņu micēlijs. Viens inkubatora stāvs veltīts sabiedriskajām iniciatīvām, šeit izvietots sociālā atbalsta centrs, kurā gan cilvēkiem bez darba iemaņām, gan imigrantiem, gan māmiņām pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma tiek piedāvāti dažādi zināšanu un iemaņu apguves kursi un iespēja socializēties un līdzdarboties kopienā. Inkubatora telpās darbojas arī preču maiņas punkts, kur ir iespēja paša audzētu vai gatavotu preci samainīt (izmantojot noteiktu cenas ekvivalentu) pret citu – interesējoši preci. Šādi ir iespēja “testēt” saražoto preci – vai pircējam par to ir interese vai nē. 

Projekta partneriem bija iespēja apmeklēt ilgtspējīga tūrisma kempingu “Natura Glamping”, kas atrodas augstu kalnos un sniedz iespēju izbaudīt kalnu ainavu un aktivitātes. Šeit projekta partneri tika iepazīstināti ar Fundao teritorijas marketinga stratēģiju. Šeit tika organizētas arī darba apspriedes par tēmām – pašvaldības iespējamais atbalsts uzņēmējiem, teritorijas marketings, uzņēmēja, zinātnieka un pašvaldības sadarbības ieguvumi katram no partneriem. 
Vizītes otrajā dienā partneri tikās ar Fundao pašvaldībā īstenotā Erasmus+ programmas projekta “Role of Traditional Fruit Farming in Regional Development” dalībniekiem. Projekta īstenošanā iesaistīti profesionālo skolu, kuru ievirze saistīta ar augļu audzēšanas tehnoloģijām, jaunieši no 5 valstīm. Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņa un demonstrācijas augļkopības jomā (āboli, bumbieri, u.c. augļu sugas), par pamatu ņemot vietējo, klasisko šķirņu izpēti un pielāgošanos klimata un apstākļu mainībai. Noslēgumā delegācija apmeklēja 13.gs būvētu pils un ciema apbūves teritoriju Castelo Novo. Pils atrodas 650m augstumā un agrāk pārvaldīja Serra de Gardunha vēsturisko reģionu. Šobrīd ciemā dzīvo vien neliels iedzīvotāju skaits, pārsvarā gados veci cilvēki, kuri kopj senču tradīcijas un arodus. Šī ciema teritorijā 2013.gadā darbību uzsākusi organizācija “Castelo Novo 2.0”, kuras izveidošanas mērķis ir atgriezt jaunus cilvēkus lauku teritorijās un apgūt tradicionālos saimniekošanas veidus.

Zigmārs Rankevics, z/s “Vārpas” pārstāvis, kas piedalījās vizītē: “Pārsteidza tas, cik reāli smagās un kalnainās zemēs spēj augt tik skaisti un lieli saldie ķirši. Tāpat daudzās laistīšanas sistēmas – gan ķiršu laukos, gan kukurūzas laukos, no kā cep ļoti gardu maizīti.

Tā kā paralēli notika Erasmus projekts, un abu projektu delegācijai bija pēcpusdienā kopīgs maršruts, izdevās sazināties ar citu valstu pārstāvjiem, un izrunāt dažādas lietas. Tāpat interesanti bija darbs grupās, kur tēma bija kā uzņēmējs, valdība/pašvaldība un zinātnieks var viens otram palīdzēt un būt vajadzīgiem. Šeit bija iespēja uzzināt atšķirības pašvaldību/valdības darbos un atbalstos valstu starpā, lauksaimnieku uzraugošo un administrējošo iestāžu darbu un ES fondu, arī platību maksājumu atšķirības, projektu variantus, grantu shēmas un citus atbalsta veidus. Būtībā izdevās iepazīties ar lielu daļu valstu pārstāvju, jo visi ir interesanti cilvēki, ar savām zināšanām, humora izjūtu, pārliecību par, to ko dara. Brauciens bija vērtīgs un produktīvs.”

Papildus informācija par projektu:

AgriUrban ir viens no 20 projektiem, kas tika apstiprināti Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam 1.konkursa otrajā kārtā.
AgriUrban projektā iesaistījās sekojošas pašvaldības: Baena (Spānija) kā projekta vadošais partneris, Fundão (Portugāle), Marchin (Beļģija), Cesena (Itālija), Södertäje (Zviedrija), Pyli (Grieķija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Petrinja (Horvātija), Abergavenny (Lielbritānija) un Mollet del Valles (Spānija) kā projekta partneri. Kopējais budžets: 749,999.58 EUR, no tiem Jelgavas novada pašvaldības daļa 50 000 EUR (URBACT finansējums 85% - 42 500 EUR (ERAF), valsts budžeta līdzfinansējums 5% – 2 500 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums 10% - 5 000 EUR)

Foto no AGRI-URBAN projekta

attels