Pašvaldība
Aicina pieteikties konkursam “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”

28.aprīļa domes sēdē Jelgavas novada dome atbalstīja ieceri par ikgadējā pašvaldības finansētā biznesa ideju konkursa “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2021” īstenošanu. Kopējais konkursa finansējums ir 10 000 eiro ar iespēju uzvarēt diviem labākajiem. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš izsludināts no 30. aprīļa līdz 2. augustam.

Konkursā kā ierasts aicināti sasparoties un pieteikties Jelgavas novada esošās teritorijas uzņēmēji, bet ņemot vērā, ka jaunveidojamais Jelgavas novads šovasar apvienos Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības, tad šogad konkursam aicināti piedalīties arī pašreizējā Ozolnieku novada topošie uzņēmēji un biznesa ideju autori, kam biznesa plāns ir pašā sākuma stadijā. Kopējais konkursa finansējums šogad ir 10 000 eiro un nolikums paredz atbalstīt divus pretendentus, katram piešķirot 5000 eiro. Pieredze apliecina, ka šī ne vien ir lieliska iespēja iegūt naudas līdzekļus biznesa izaugsmei, bet arī gūt pārliecību par savu ideju vai projekta dzīvotspēju.

Piesakoties konkursā kā jaunajam uzņēmumam, kam nepieciešams pašvaldības atbalsts attīstības uzrāvienam, uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijas republikas Uzņēmuma reģistrā ne ilgāk kā 36 mēnešus, - tā var būt arī fiziska persona, kas gatava uzsākt uzņēmējdarbību Jelgavas un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.

“Jelgavas novads ir gandarīts par uzņēmējiem, par katru jaundibināto uzņēmumu, kam vēlamies papildus sniegt atspērienu savas idejas realizēšanā un attīstībā. Tiem, kas baidās uzdrošināties un konkursam pieteikties, vēlos iedrošināt, jo idejām nav rāmju, tās katru gadu ir tik atšķirīgas un interesantas. Piemēram, pērn pirmais starta kapitāla saņēmējs uzvarēja ar ideju par elektrolītu un enerģijas maisījumu ražošanu lauksaimniecībā, bet otrs – uzvarēja ar ieceri  attīstīt jau darbojošos SIA "Sajūtu Māja"- strukturētu un mājīgu vidi bērniem attālinātas izglītības iegūšanai un jēgpilnai laika pavadīšanai pēc skolas un brīvlaikos. Aicinu nebaidīties, ķert iespēju aiz astes un uzdrošināties nākt un aizstāvēt savu biznesa ideju!“ -  aicina uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja Sanita Smirnova.

Kā ierasts  - konkurss norisināsies divās kārtās. Konkursa ‘’Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2021’’ pirmajā kārtā pretendentiem būs nepieciešams aizpildīt un iesūtīt pieteikumus un savu ideju aprakstus, pēc tam tos izvērtēs ekspertu žūrija, atlasot konkursa iecerei un nolikumam atbilstošāko ideju autorus, kas tiks aicināti piedalīties otrajā kārtā, jau klātienē prezentējot savu uzņēmējdarbības attīstības ieceri.

Lai piedalītos konkursā, laika posmā no 2021. gada 30. aprīļa līdz 2021. gada 2. augustam biznesa idejas autoram vai uzņēmējdarbības pārstāvim jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa un kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem (aizpildītu biznesa idejas apraksta veidlapu - ne garāku par piecām lapām, pretendenta CV un, ja iesniedzējs ir juridiska persona, tad komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju) jāiesūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi abu pašvaldību centrālajās administrācijas ēkās (Jelgavā, Pasta ielā 37 un Ozolnieki, Stadiona iela 10). Informējam, ka viens pretendents drīkstēs pieteikt tikai vienu ideju.

Jautājumu gadījumā pretendenti var vērsties Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, pie Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītājas Sanitas Smirnovas, tālr. +371 28360835, e-pasts: sanita.smirnova@jelgavasnovads.lv.