Projekti
Aicina uz vieslekcijām par restaurācijas nozari

Piektdien 26.aprīlī no pl.10.00  līdz pl.14.00 Dr.arh. Ilmārs Dirveiks ar  lekciju par tēmu “Vēsturiskās logu un durvju konstrukcijas un dekoratīvā apdare, restaurācijas problēmas”  Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā turpinās aizsākto atklāto vieslekciju ciklu restaurācijā.

18.aprīlī notika pirmā vieslekcija cikla ietvaros, kuru vadīja mākslas vēsturniece Ina Līne par tēmu “Kultūras pieminekļu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”.

Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā strādā pieredzējuši pedagogi, kuri audzēkņiem sniedz ne vien teorētiskās un praktiskās zināšanas profesijā, bet arī veido skolas kontaktus ar nozares speciālistiem. Astoņu gadu pieredze izglītības programmas “Restaurācija” mācību procesa organizācijā ir atklājusi arī šī darba grūtības un nepilnības: ēku restaurācija ir sarežģīts process, kurā ir svarīga dažādu restaurācijas nozaru speciālistu sadarbība, bet mācību procesā ne vienmēr ir iespējas sniegt pietiekamas zināšanas par dažādu restaurācijas jomu specifiku; pieredzējušākie un labākie nozares speciālisti lielākoties ir aizņemti praktiskā darbā objektos un viņiem nav daudz laika, lai piedalītos jauno speciālistu izglītošanā.

Tādēļ, lai dotu iespēju gan skolas audzēkņiem, gan citiem ar restaurācijas nozari saistītiem interesentiem (vēsturisku ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem, amatniekiem u. c) apgūt vērtīgas zināšanas restaurācijas nozarē tika nolemts rīkot restaurācijas speciālistu vieslekcijas. Lekciju ciklu plānots organizēt līdz 2019.gada jūnijam.

Nākamās lekcijas plānotas:

  • 10.05. plkst.10.00 Celtniecības arheologs Juris Zviedrāns. Lekcijas tēma: Vēsturiskās jumtu konstrukcijas un seguma materiāli. Jumtu restaurācija
  • 14.05. plkst. 13.00 Arhitekts Pēteris Blūms. Lekcijas tēma: Vecas māla-kleķa mājas atjaunošanas stāsti.
  • 23.05. plkst.10.00 Fotogrāfe Māra Brašmane. Lekcijas tēma: Restaurācijas fotofiksācija.
  • 07.06. plkst.10.00 Restauratore, Mg.art. Līga Jansone. Lekcijas tēma: Sienu dekoratīvās apdares veidi, restaurācija.

Interesentus lūdzam pieteikties zaleniekukav@jelgavasnovads.lv

 

Atklātās vieslekcijas restaurācijā notiek Valsts kultūrkapitāla fonda 1. Kultūras projektu konkursa Kultūras mantojuma nozarē projekta "Atklātās vieslekcijas restaurācijā" Nr. 2019-1-KMA052 ietvaros

attels1