Projekti
Aicinājums pedagogiem piedalīties profesionālās pilnveides kursos ārzemēs 2019./20.macību gadā

Pedagogi aicināti pieteikties ERASMUS + programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projekta sagatavošanai un īstenošanai vispārējo izglītības iestāžu pedagoģiskā personāla strukturēto kursu apmeklēšanai ārvalstīs.

Mobilitātes mērķis pedagoģiskā personāla dalībai strukturētajos kursos: uzlabotas pedagoģiskās un vadības kompetences; plašāka izpratne par politiku, izglītības sistēmām un inovācijām izglītībā citās Eiropas valstīs; izpratne par sociālo, valodu un kultūras daudzveidību un atsaucība pret to; iespējas profesionālajai un karjeras attīstībai; svešvalodas prasmju uzlabošanās; lielāka motivācija un apmierinātība savā ikdienas darbā.

Atlases kritēriji un iesniegums, lai pretendētu dalībai ERASMUS + programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektā 2020./21.mācību gadā ir pievienoti pielikumā “Nolikums vispārējās izglītības pedagoģiskā personāla atlasei mobilitātei ārvalstīs”.

Līdz 20.decembrim pedagogiem un administrācijas pārstāvjiem, kuri vēlas nākamajā mācību gadā apmeklēt strukturētos kursus, nosūtīt uz e-pastu: lelde.santare@jelgavasnovads.lv aizpildītu iesniegumu. Pedagogu iesniegumam jābūt saskaņotam ar skolas administrāciju.

Pieteikšanās kursiem negarantē iespēju apmeklēt kursus par šo tēmu.

Apkopojot atsūtītos pieteikumus, tiks atlasītas 5- 7 kursu tēmas un gatavots projekta pieteikums, lai saņemtu ES finansējumu kursu apmeklējumam nākamā mācību gada laikā.

Rezultāti varētu būt zināmi ne ātrāk par 2020.gada jūniju.

Prognozētās tēmas kursiem