Novada ziņas Vide Lielā talka
Lielā talka 2023

22.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 15:00 visā Latvijā norisināsies Lielā Talka. Šogad tās moto ir “Zaļa Latvija = Zaļa pasaule”. Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju individuāli, ģimenes un draugu lokā, darba kolektīvā vai domubiedru grupā aktīvi piedalīties novada sakopšanā un labiekārtošanā.

Talkas vietu Jelgavas novadā vari pieteikt, izmantojot interaktīvo karti vietnē www.talkas.lv, sazinoties ar koordinatoriem pagastos vai Daci Gražuli pa tālruni +371 22002558.

Lielās Talkas mājaslapā www.talkas.lv ērti apskatāmas visas oficiāli reģistrētās talkas vietas. Izvēlies sev tuvāko vai interesantāko talku un 22.aprīlī pievienojies tai! Katrā reģistrētajā talkas vietā būs atbildīgā persona. Piefiksē atbildīgā tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā vari ar viņu sazināties.

Lielās Talkas atkritumu maisus talcinieki varēs saņemt bez maksas. Talkas laikā atkritumu vākšana notiek tikai izsniegtajos atkritumu maisos, kuru savākšanu un izvešanu organizē pašvaldība. Piepildītos maisus drīkst atstāt tikai reģistrētajās talkas vietās un par to atrašanās vietu jāinformē talkas atbildīgais.

Aicinām talciniekus neaizmirst sarūpēt darbam un laikapstākļiem piemērotu apģērbu un darba cimdus.

Pašvaldība Lielās Talkas ietvaros šogad plāno veikt Sosnovska latvāņu apkarošanu Centra ielā 27, Platonē (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā), un Ūziņu parkā, Zaļenieku pagastā. Sosnovska latvāņu apkarošana tiks veikta pielietojot mehānisko metodi, ar lāpstu izdurot latvāņa sakni. Izdurtās auga saknes jāatstāj uz vietas izžūt. Ja iespējams, tās ieteicams salikt kaudzē un apklāt ar melnu plēvi. Pašvaldības organizētajās Sosnovska latvāņu talkošanas vietās piedalīsies vides speciālists un uz vietas demonstrēs, kā pareizi veikt latvāņa ierobežošanu. Aicinām talkot arī privāto teritoriju īpašniekus! Latvāņu apkarošanas talkas instrukcija pieejama ŠEIT: https://talkas.lv/latvanu-talkas-instrukcija/ , https://www.vaad.gov.lv/lv/par-latviju-bez-latvaniem un https://www.vaad.gov.lv/lv/labas-prakses-piemeri-prezentacijas-video-uc 

Ņem vērā, ka Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, labiekārtot māju pagalmus, atjaunot žogus, soliņus, padarīt savu apkārtējo vidi skaistāku. Latvijai BŪT zaļai!

 

Lielās Talkas koordinatori un talkošanas vietas Jelgavas novadā

Pagasts

 

Talkas koordinators

Tālrunis

 

E-pasts

Cenu un Ozolnieku pagasta apvienība

Teritorijas sakopšana. Aicinām savlaicīgi pieteikt individuālās talkošanas vietas, lai pagasta pārvalde varētu plānot talkas maisu sadali un nepieciešamo apjomu, kā arī iespējamo atbalstu.

 

Jānis Krugolaužs

20054301

janis.krugolauzs@jelgavasnovads.lv

Elejas pagasts

Talka Elejas parkā.  Aicinām  savlaicīgi pieteikt individuālās talkošanas vietas, lai pagasta pārvalde varētu plānot talkas maisu sadali un nepieciešamo apjomu, kā arī iespējamo atbalstu.

Agris Strautnieks

27028433

agris.strautnieks@jelgavasnovads.lv

Glūdas pagasts

Teritorijas sakopšana. Pēc talkošanas paredzēta kopīga zupas baudīšana. Aicinām savlaicīgi pieteikt individuālās talkošanas vietas, lai pagasta pārvalde varētu plānot talkas maisu sadali un nepieciešamo apjomu, kā arī iespējamo atbalstu.

Silvija Zīberte

26366631

silvija.ziberte@jelgavasnovads.lv

Aigars Amatnieks

 

aigars.amatnieks@jelgavasnovads.lv

Herta Elza Šalkovska (Zemgales ciemā)

28309730

herta.elza@inbox.lv

Jaunsvirlaukas pagasts

Talka Staļģenes parkā. Aicinām savlaicīgi pieteikt individuālās talkošanas vietas, lai pagasta pārvalde varētu plānot talkas maisu sadali un nepieciešamo apjomu, kā arī iespējamo atbalstu.

Lauris Landsbergs

26106900

lauris.landsbergs@jelgavasnovads.lv

Kalnciema pagasts

Teritorijas sakopšana.Tikšanās un maisu sadale pie pagasta pārvaldes plkst. 10:00. 

Aicinām savlaicīgi pieteikt individuālās talkošanas vietas, lai pagasta pārvalde varētu plānot nepieciešamo apjomu, kā arī iespējamo atbalstu.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji tiek aicināti sakopt bērnu rotaļu laukumus un pagalmus. 

Pēc talkas - kopīga tējas dzeršana un cienasts.

Māris Krauze

25768966

maris.krauze@jelgavasnovads.lv

Krista Ribakova

28899477

krista.ribakova@jelgavasnovads.lv

Lielplatones pagasts

Teritorijas sakopšana. Pirms darbu uzsākšanas paredzēta kopīga pankūku cepšana.

Inguna Pranka

27839959

inguna.pranka@jelgavasnovads.lv

Līvbērzes pagasts

Teritorijas sakopšana. Tikšanās pie pagasta pārvaldes plkst. 9:00. Talkas koordinators - Lauris Ovsjanko. Noslēgums   Jānīšu karjera iekoptajā atpūtas vietā. Atpūtas vietā plānota koku stādījumu atjaunošana, ugunskurs, desiņu cepšana.

Vārpa: Vārpas ciema teritorijas sakopšana, sākums plkst. 10:00. Talkas koordinators - Smaida Vērza. Noslēgums Ceriņu ielā 2, kur būs ugunskurs, zupa, dziesmas.

Tušķi: dārzkopības sabiedrības "Grīva” koplietošanas teritorijas un upes krasta sakopšana. Talkas koordinators - Daina Zaneriba tel. 29114964. Noslēgums, ugunskus, desas atpūtas laukumiņā pie upes.

Līves muiža: sakopšanas talka svētdien (23.04.). Talkas koordinators - Āris Ozoliņš ,tel. 26097099. Pēc talkas - kopīga tējas dzeršana.

Smaida Vērza (Vārpas ciemā)

26008073

smaida.verza@jelgavasnovads.lv

Lauris Ovsjanko

22462612

lauris.ovsjanko@jelgavasnovads.lv

Platones pagasts

Sosnovska latvāņu ierobežošanas pasākumi Centra ielā 27 (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā). Talciniekiem nepieciešami gumijas cimdi, zābaki, lāpstas. Pēc talkas paredzēta kopīga tējas dzeršana. Pārējā pagasta teritorijā iedzīvotāji tiek aicināti savlaicīgi pieteikt individuālās talkošanas vietas, lai pagasta pārvalde varētu plānot talkas maisu sadali un nepieciešamo apjomu, kā arī iespējamo atbalstu.

Lauris Rudzītis

26694637

lauris.rudzitis@jelgavasnovads.lv

Salgales pagasts

Talka Emburgas pastaigu takā piektdien, 21.aprīlī. Pēc talkas - tēja un pīrādziņi.

Mareks Dzirkalis

22421982

 mareks.dzirkalis@jelgavasnovads.lv

Sesavas pagasts

Bērvircavas parka un Sesavas parka sakopšana. Iedzīvotāji aicināti talkot individuāli.

 Dzintars Tacs

 26425497

 dzintars.tacs@jelgavasnovads.lv

Svētes pagasts

Teritorijas sakopšana.  Iedzīvotāji aicināti talkot individuāli.

Sarmīte Ņikiforova

29800747

sarmite.nikiforova@jelgavasnovads.lv

Valgundes pagasts

Pagasta pārvaldes darbinieki talkos Silenieku brāļu kapos. Iedzīvotāji aicināti talkot individuāli.

Andris Krastiņš

26409183

andris.krastins@jelgavasnovads.lv 

Vilces pagasts

Iedzīvotāji aicināti sakopt savu īpašumu teritorijas, kā arī piegulošās teritorijas.

Egils Garbilis

26430730

egils.garbilis@jelgavasnovads.lv

Vircavas pagasts

Talka Mazlauku ciema zaļajā atpūtas zonā. Plānota teritorijas kopšana un koku stādīšana. Pēc talkas - kopīga tējas dzeršana.

Miķelis Ducmanis

27234149

mikelis.ducmanis@jelgavasnovads.lv

Zaļenieku pagasts

Ūziņu parkā plānoti Sosnovska latvāņu ierobežošanas pasākumi. Talciniekiem nepieciešami gumijas cimdi, zābaki, lāpstas. Pēc talkas plānota kopīga tējas dzeršana. Pārējā pagasta teritorijā iedzīvotāji tiek aicināti savlaicīgi pieteikt individuālās talkošanas vietas, lai pagasta pārvalde varētu plānot talkas maisu sadali un nepieciešamo apjomu, kā arī iespējamo atbalstu.

Ojārs Gulbis

29444936

ojars.gulbis@inbox.lv 

Talkas logo