Iedzīvotājiem
partnerība lielupe

No 14. līdz 16. jūnijam, Ērgļos, Madonas novadā notiks sestais Latvijas Lauku Kopienu parlaments.

Tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Kopienu parlamenta darbības princips balstās līdzvērtīgā dialogā starp kopienu pārstāvjiem un politikas veidotājiem.

Lauku partnerība “Lielupe” organizē kopīgu braucienu Jelgavas novada iedzīvotājiem.

Piedaloties parlamentā iegūsi:

  • Jaunas metodes viedai lauku reģionu attīstībai;
  • Satiksi Latvijas lauku attīstības entuziastus un iniciatīvu īstenotājus vienkopus;
  • Iepazīsi veiksmīgāko Latvijas un ārvalstu risinājumu pieredzi;
  • Diskutēsi par izaicinājumiem un prioritātēm lauku telpā vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā.

Parlamenta programma: https://www.dropbox.com/s/5qphp29mt0sd59p/6LLKP-programma-20230421.pdf?dl=0

Piesakies braucienam uz parlamentu, aizpildot elektronisko anketu: https://ej.uz/braucamuzparlamentukopa

Pieredzes brauciens notiek projekta “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas novadā” ietvaros, to finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.