Pašvaldība
Aicinām piedalīties tiešsaistes publiskās apspriešanas sanāksmē par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstību

No 2021.gada 15.novembra līdz 2021.gada 20.decembrim norisinās Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) un attīstības programmas 2022.–2027.gadam (turpmāk – Programma) 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē “Zoom” platformā 2021.gada 6.decembrī, plkst.18:00. Pievienoties pasākumam būs iespējams, sākot no pulksten 17:45, bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/mobilajās iekārtās ir instalēta "Zoom" lietotne.

Saite, lai pieslēgtos:

  • zoom
  • Meeting ID: 886 8864 6242
  • Passcode: 695484

Ar Stratēģijas un Programmas 1.redakcijas projekta materiāliem var iepazīties:

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties jauno plānošanas dokumentu 1.redakcijas apspriešanā, jo Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!