Projekti
Aicinām pieteikt bērnus vasaras dienas nometnei. Pieteikšanās nometnei ir slēgta!

Visas vietas ir aizpildītas. Informējam, ka vecāki, kuru bērni tiks uzņemti dalībai nometnē, tiks informēti elektroniski, aicinot noslēgt līgumu ar nometnes organizatoru.

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā “Ozolnieki””, Nr. 9.2.4.2/16/I/066 ietvaros aicinām pieteikt bērnus bezmaksas vasaras dienas nometnei.

Nometne norisināsies no š.g.15. līdz 19.augustam Jelgavas novada Cenu pagastā Poniji.lv teritorijā un paredzēta 7 – 10 gadus veciem bērniem.

Pieteikšanās

Nometnes mērķis - veicināt bērnu iekšējo resursu un vērtību apzināšanos, pašvērtējuma nostiprināšanu, attīstīt radošumu un uzņēmīgumu, kā arī attīstīt sadarbības prasmes un veidot pozitīvu motivāciju turpmākai dzīvei, stiprinot garīgo un fizisko veselību.

Dalībnieku likumiskie pārstāvji/ vecāki, kuru bērni tiks uzņemti dalībai nometnē, tiks informēti elektroniski, aicinot noslēgt līgumu ar nometnes organizatoru.

Vairāk informācijas par nometnēm var iegūt, zvanot vai rakstot Jelgavas novada pašvaldības veselības veicināšanas koordinētājai Dacei Mauliņai - tālrunis +371 29185381 (darba laikā), e-pasts dace.maulina@jelgavasnovads.lv.