Foto

Šogad aprit 38 gadi kopš Ukrainā notika Čornobiļas AES avārija, kuras seku likvidēšanas darbos kopskaitā piedalījās aptuveni 800 tūkstoši cilvēku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas un citām valstīm. Vakar, 25. aprīlī, AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki no Jelgavas novada un Jelgavas tikās kopīgā pasākumā.

Pasākumā klātesošos uzrunāja Jelgavas novada un Jelgavas valstspilsētas vadība, kā arī biedrības “Latvijas savienība “Černobiļa”” pārstāvji. Ar muzikālu priekšnesumu priecēja mūziķe Ineta Rudzīte. Tradicionāli pasākuma laikā  tika uzņemta kopbilde.

Atgādinām, ka Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušām personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, līdz 30. aprīlim tiks izmaksāts ikgadējais pabalsts veselības uzlabošanas izdevumu segšanai. Saskaņā ar grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem - pabalsta apmērs šogad ir 100 eiro līdzšinējo 50 eiro vietā.

Tie Jelgavas novadā deklarētie iedzīvotāji, kas pieteikumu ikgadējam pabalstam pašvaldībai iesnieguši iepriekš, pabalstu šajā gadā saņems automātiski un ar atkārtotu iesniegumu pašvaldībā nav jāvēršas.

Savukārt novadā no jauna deklarētiem iedzīvotājiem, kas ir Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki vai avārijas rezultātā cietušās personas, un tiem, kam gada laikā veiktas izmaiņas sākotnējā pieteikumā norādītajā informācijā, piemēram, mainīts vārds, uzvārds, personas kods, kredītiestādes konta numurs,  ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas novada Labklājības pārvaldē. Iesnieguma veidlapa pabalsta piešķiršanai pieejama Labklājības pārvaldē un elektroniski ŠEIT.

Iesniegumā obligāti jānorāda kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu, kā arī jāpievieno Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka, avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopija. Labklājības pārvaldei adresētu iesniegumu var iesniegt elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: labklajiba@jelgavasnovads.lv vai dome@jelgavasnovads.lv, pa pastu uz adresi: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, vai klātienē jebkurā no Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.