Projekti
Aizupes pamatskolas pedagogi “ēno” Īrijas kolēģus

Laikā no 2020.gada 13. līdz 17.janvārim 2 Aizupes pamatskolas pedagogi devās pedagoģiskā darba vērošanas pieredzē uz Korkas pilsētu Īrijā, lai iepazītos ar jaunām metodēm, apgūtu jaunas prasmes valodu mācīšanā un pēcāk arī aprobētu Aizupes pamatskolā. Pedagogi plāno ar iegūtajām zināšanām un prasmēm dalīties arī ar citu novada un Jelgavas pilsētas skolu kolēģiem.

Projekta aktivitāte norisinājās Aizupes pamatskolas Erasmus+ programmas projekta 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektora mobilitātes projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060140 “Mācīties darot” ietvaros. Projekts ir saņēmis ES finansējumu dažādu aktivitāšu īstenošanā, tajā skaitā arī pedagoģiskā darba vērošanai un strukturēto kursu apmeklēšanai ārzemēs. Projekta mērķis - pilnveidot pedagoģiskā personāla prasmes, apmainīties ar iekrāto darba pieredzi un zināšanām ar pedagogiem citās Eiropas Savienības valstīs, veicināt nākotnes skolēnu un pedagogu apmaiņu.

Projekta viena no tēzēm ir kultūras mantojuma apzināšana Eiropas kultūras mantojuma gadā, tādēļ papildus dienaskārtībai pedagoģiskā darba vērošanā, pedagogi apskatīja arī vairākas Korkas pilsētas baznīcas. Bet tomēr galvenais uzdevums bija vērot svešvalodas mācīšanas metodes un darbu, kura rezultātā tika vēroti 5 dažādi izglītības iestādes “Direct English” pedagogi darbā ar izglītojamajiem. “Ēnošana” notika diferencēti pakārtojot dienaskārtību dažādiem angļu valodas zināšanu līmeņiem, tādējādi pilnveidojot pedagoģiskā personāla prasmes.

Angļu valodas pedagogi – Antra Embrekša un Vita Zakse dalījās ar valodas mācīšanas pieredzi starptautiskai izglītojamo grupai un īru pedagogiem. Tāpat dalībnieces atzīst, ka bija interesanti un noderīgi vērot pedagogu darbu, kur tiek izmantotas dažādas metodes un pat stils, kas noteikti ir atstājis ietekmi uz profesionālo pieredzi. Secināts, ka arī Aizupes pamatskolā pedagogi savā darbā izmanto dažas no novērotajām metodēm, kā piemēram: “Kahoot” lietošana, mīma un dialogu teatralizēšana. Bija iespēja profesionāli parunāt par savu pieredzi. Mobilitātes laikā pedagogiem bija iespēja arī nodibināt saites, lai ilgtermiņā varētu plānot un īstenot kādu skolēnu mobilitātes projektu. Šīm izvirzītajām vajadzībām, mērķiem un galvenajām uzlabošanas jomām pedagoģes plāno apmaiņas vizītes starp skolām.

Vizītes laikā un stundu vērošanā pie pieciem īru  skolotājiem,  kuri padziļināti  māca  svešvalodu  izglītojamajiem un jauniem cilvēkiem no Brazīlijas un Argentīnas, iegūta arī pārliecība, ka uzņemošās iestādes pedagogi bija ļoti jauki, atvērti, iejūtīgi, bet tajā pašā laikā ļoti prasīgi pret izglītojamajiem. Pedagogi ciena un ieklausās katra izglītojamā viedoklī, prot  iesaistīt  diskusijās ar citiem studentiem, tādējādi palīdzot padziļināti apgūt angļu valodu. Pedagogi prot  sameklēt  tēmas, kas ir aktuālas katram vecumposmam, kā piemēram, tika plaši diskutēts par domāšanas veidu – “Fixed and Growth Mindset”, “Fear“-  bailes, to ietekme uz cilvēka emocijām  un  ķermeni; “kļūdas” -  ir vajadzīgas, lai no tām mācītos”, kā arī - vai cilvēka intelekta līmeni nosaka vērtējums jeb atzīme?”. Apspriežot šīs tēmas vienlaicīgi tika apgūts  jauns vārdu krājums. Par tēmām tika izmantota īsa 3 minūšu videofilma, pēc kuras pedagogs ar izglītojamajiem pārrunāja aktuālo. Darba vērošanas laikā bija iespēja iepazīties arī ar citām interesantām valodu mācīšanas metodēm, kā piemēram - “mīms”, šo metodi izmanto veiksmīgākai dažādu vārdu, frāžu apgūšanai un aktuālu tēmu nostiprināšanai. Piemēram, par tēmu “TV programmas” viens no pedagogiem iesaistīja studentus izspēlēt mīmu par  noteiktu TV programmu, TV šovu, TV viktorīnu u.c. Klasē visi dalībnieki aktīvi piedalījās dažādu  tēmu diskusijās, ar pozitīvām emocijām  un humoru iesaistījās dažādās lomu spēlēs. Gan Vita, gan Antra arī kā vērotājas tika iesaistītas lomu spēlē, no kurām guva ļoti pozitīvas emocijas. Šīs aktivitātes laikā tika apgūta dažādu darbības vārdu pielietojums dažādās situācijās. Interesants bija uzdevums, kuru vajadzēja veikt  grupu darbā. Izglītojamie strādāja grupās pa trim cilvēkiem un izveidoja diskusiju par tēmu: „baumas”, kurā vajadzēja aprunāt  kādu cilvēku no citas grupas un izdomāt par viņu jautru stāstu angļu valodā. Valodas lietojums  un gramatika tika apgūta ar dažādu spēļu palīdzību un individuālā darba metodi. Kopumā kursi bija ļoti interesanti un noderīgi.

Projekta aktivitātes dalībnieces secina, ka iegūtā pieredze profesionālā ziņā ir nenovērtējama un iegūtās zināšanas un prasmes tiks izmantotas turpmākā darbā par kurām arī uzzinās gan novada, gan kaimiņu novadu angļu valodas pedagogi.

Noslēgumā īss stāsts: “Reiz dzīvoja divi meža citēji, kuri abi mīlēja savu darbu. Viens cirta malku bez mitas, otrs ik pa laikam atpūtās un uzasināja cirvi. Rezultātā tas, kurš uzasināja savu instrumentu padarīja darbu kvalitatīvāk. Secinu: Skolotāji ir profesionāļi un mīl savu darbu, bet ir vajadzīgs laiks , lai pilnveidotos un "uzasinātu" savas prasmes. Šis projekts to arī piedāvā -pilnveidoties un savstarpēji apmainīties ar pozitīvo pieredzi. Paldies, Eiropai pār šādu iespēju”.  

Antra Embrekša, Vita Zakse

Erasmus