Projekti
Aizvadīta projekta „Tūrisms kopā” noslēguma konference

Š.g. 22. septembrī Doles Tautas namā Ķekavā, notika LEADER sadarbības projekta „TŪRISMS KOPĀ” noslēguma konference.

Pasākumā piedalījās vairāk kā 60 dalībnieku, gan projektā iesaistītie, gan interesenti no citiem reģioniem. Klātesošos sveica visu projektā iesaistīto novadu vadītāji – Viktorija Baire (Ķekavas novada domes priekšsēdētāja), Mārtiņš Bojārs (Mārupes novada domes priekšsēdētājs), Aivars Osītis (Babītes novada domes priekšsēdētājs), Ilze Bērziņa (Babītes novada domes deputāte), Andris Ozoliņš (Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs), Inta Purviņa (Olaines novada domes priekšsēdētāja vietniece), Aija Tračuma (Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece) un to pārstāvji, kā arī projektā iesaistīto partnerību vadītāji – Nadīna Millere („Pierīgas partnerības” valdes priekšsēdētāja) un Alīna Lukjanceva („Pierīgas Partnerības” administratīvā vadītāja), Aiga Smiltāne (Partnerības „Daugavkrasts” administratīvā vadītāja), Videga Strautniece (Lauku partnerības „Lielupe” projektu vadītāja). Par īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem mērķiem skaitļos un faktos izstāstīja biedrības „Pierīgas Partnerība” administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva un tūrisma profesionāle Aiva Vancāne no Ķekavas novada.

Par Zemgales un Pierīgas sadarbības potenciālu un projektu „Tūrisms Kopā”, kā veiksmīgu atbalsta instrumentu sadarbībai, par ceļotāju paradumiem un uzņēmēju izaicinājumiem, runāja tūrisma eksperts Edgars Ražinskis, kas arī bija šī pasākuma moderators

Konferences paneļdiskusijās tika iztirzātas vairākas tēmas. Par to, kur informāciju meklē mūsdienu ceļotājs runāja projekta dalībnieki – Liene Johansone (Olaines Vēstures un mākslas muzeja direktore), Visvaldis Gercāns, („Jāņa Sēta” projektu vadītājs) un gide Ina Jurģe. Par akreditētu gidu nozīmi veiksmīga tūrisma galamērķa prezentēšanā pieredzē dalījās paši gidi – Līga Petrāne un Dace Ulpe (izstāžu zāles vadītāja kultūrizglītības centra filiālē „Vietvalži”), kā arī gidu apmācību organizētāja Alīna Lukjanceva. Par praksi jaunu tūristu piesaistes vietu veidošanā stāstīja gan pieredzējusī Jelgavas novada tūrisma attīstības projektu vadītāja Tabita Šķerberga, gan citi iesaistītie, kam šāda veida projektu  pieredze iepriekš  nebija – Jolanta Ivanova (Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja) un Zane Dūšele (kempinga „Dūšeļi” saimniece).

Konferences dalībniekus ar saviem iedvesmas stāstiem par Covid laika ieguvumiem un pieredzi iepazīstināja Māra Dakare (stallis „Bērītis”) no Baldones un Gundega Pumpure (Vulfas kundze) no Garkalnes.

Tāpat konferencē tika spriests par nākotnes izaicinājumiem, veidojot sadarbību ar Rīgu un citiem Pierīgas novadiem tūrisma piedāvājumu veidošanā, izmantojot šī projekta rezultātus kā pamatu turpmākai attīstībai.

Pasākuma noslēgumā tika sveikti skolēnu konkursa laureāti, kuri pavasarī ieguva iespēju doties vienas dienas piedzīvojumā ar klasi, pēc pašu sastādīta tūrisma maršruta. Klātienē bija ieradušies visu trīs klašu grupu uzvarētāji – Ķekavas vidusskolas 3.d klase, Elejas vidusskolas 9.a klase un Kalnciema vidusskolas 11.klase. Pasākuma dalībniekiem tika demonstrētas īsfilmas par katras klases piedzīvoto un paši skolēni stāstīja, kā tapa konkursa pieteikumi un kas braucienos paticis vislabāk.

Konference noritēja patīkamā un atraktīvā gaisotnē, jo visu pasākumu caurvija prieks un gandarījums par projektā „Tūrisms Kopā” paveikto vairāku gadu garumā.

Šajā projektā tika izstrādāta kopīga tūrisma stratēģija, veiktas gidu apmācības, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, uzstādīti dažādi vides objekti, veidoti kopīgi maršruti un īstenotas virkne citu mārketinga aktivitāšu, ar kurām katrs interesents var iepazīties projekta Facebook kontā pieriga.travel un Biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

 

Vairāk informācijas:
turismskopa@pierigaspartneriba.lv; t. +371 29545201;

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, projektā „Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas – biedrības „Pierīgas Partnerība”, Lauku partnerība „Lielupe” un partnerība „Daugavkrasts” – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām – Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas.
Projekts „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

attels