Novada ziņas
Černobiļas aes tikšanās

Šogad aprit 37 gadi kopš Ukrainā notika Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) avārija, kuras seku likvidēšanas darbos kopskaitā piedalījās aptuveni 800 tūkstoši cilvēku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas un citām valstīm. Vakardien, 25.aprīlī, atzīmējot šo dienu, kopīgā pasākumā tikās Jelgavas un Jelgavas novada AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.

Atgādinām, ka Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki no Jelgavas novada var pieteikties ikgadējam pabalstam veselības uzlabošanas izdevumu segšanai 50 eiro apmērā. Lai to saņemtu, personai ar iesniegumu jāvēršas Jelgavas novada Labklājības pārvaldē. Iesnieguma veidlapa pabalsta piešķiršanai pieejama Labklājības pārvaldē un elektroniski – mājaslapā www.jelgavasnovads.lv, sadaļā “Pakalpojumi” – “Sociālais atbalsts un veselība”.

Iesniegumā obligāti jānorāda kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu, kā arī jāpievieno Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopija. Labklājības pārvaldei adresētu iesniegumu var iesniegt elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: labklajiba@jelgavasnovads.lv vai dome@jelgavasnovads.lv, pa pastu uz adresi: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, vai klātienē jebkurā no Jelgavas novada valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem