Projekti
Aizvadīts ikgadējais audžuģimeņu festivāls

17. augustā Līvbērzes pagastā notika Jelgavas novada pašvaldības Bāriņtiesas un Europe Direct Informācijas centra Jelgavā (EDIC) rīkotais ikgadējais audžuģimeņu un aizbildņu salidojums.

Audžuģimenes un aizbildņi, kas uzņēmušies rūpes par Jelgavas novada bērniem, kas dažādu apstākļu dēļ palikuši bez bioloģisko vecāku gādības, šogad vasaras salidojumā tikās jau sesto gadu.

“Audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji ir labestības un pašaizliedzības piemērs mums visiem,” uzsver Jelgavas novada Bāriņtiesas vadītāja Olga Rudaka. “Ikviena šāda kopā sanākšana, viedokļu un pieredzes apmaiņa, vienlaikus ir arī iespēja savstarpēji pārrunāt, smelties spēku un jaunas idejas, kā atbalstīt un veicināt bērnu uzaugšanu ģimeniskā vidē,” turpina O. Rudaka. Jelgavas novadā tiesības savā ģimenē uzņemt kādu bez vecāku gādības palikušu bērnu ir saņēmušas 21 audžuģimenes, kurās aug ap 40 bērnu. Savukārt ap 80 bērniem dzīvo pie aizbildņiem.

Europe Direct informācijas centrs sadarbībā ar novada Bāriņtiesu salidojuma dalībniekiem visas dienas garumā nodrošināja dažādas izglītojošas nodarbības jauniešiem un bērniem, EDIC teltī norisinājās radošas un informatīvas aktivitātes par Eiropas Savienības dalībvalstīm un Latvijas 15 gadiem Eiropas Savienībā. Dienas laikā dalībnieki darināja atslēgu piekariņus, veidoja fantāzijas elementus uz dažādām ķermeņa daļām, spēlēja dārza spēles, vēroja ielu vingrotāju akrobātiskos priekšnesumus, piedalījās ģimeņu radošajās darbnīcās, sporta aktivitātēs un zemessardzes sagatavotajā programmā, iepazina Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju “Pikšas”. Savukārt vakarpusē ģimenes pulcējās uz muzikālu vakara noslēgumu.

Europe Direct informācijas centra vadītāja Jelgavā Tabita Šķerberga norāda, ka šāds salidojums ir arī laba iespēja, lai palūkotos plašāk un gūtu noderīgu informāciju par ES aktualitātēm un procesiem, kas ietekmē mūsu katra dzīvi.

Jāpiebilst, ka Jelgavas novada pašvaldība sniedz lielu finansiālu un praktisku atbalstu audžuģimenēm un aizbildņiem, un ir viens no aktīvākajiem šajā jomā.

Pasākumā piedalījās ap 120 svētku dalībnieku.