Pašvaldība Novada ziņas
Aktuālo informāciju meklē www.jelgavasnovads.lv

Atgādinām, ka tīmekļa vietne www.ozolnieki.lv ir tikai arhīvs, kur lasāma informācija, kas publicēta līdz 30.06.2021. Šī vietne vairs netiek atjaunināta. Aktuālo informāciju par Jelgavas novadu aicinām meklēt www.jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada pašvaldība ir iesaistījusies Valsts kancelejas projektā “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”. Pašlaik notiek datu migrēšana gan no tīmekļa vietnes www.jelgavasnovads.lv, gan www.ozolnieki.lv,  kas līdz šī procesa beigām vēl pildīs ziņu arhīva funkciju. Pēc tam lapa nebūs pieejama. 

Tīmekļa vietņu vienotā platforma ir centralizētas pārvaldības risinājums mājaslapu izveidei un uzturēšanai, lai iedzīvotājiem informācija būtu pieejama mūsdienīgākā un ērtāk lietojamā veidā. Vairāk nekā 100 valsts un pašvaldību tīmekļa vietnēs, kas jau pievienojušās vienotajai platformai, saturs izvietots vienādi, palīdzot lietotājiem vieglāk orientēties.