Pašvaldība
Amatā apstiprina Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju

Noslēdzoties konkursam uz vakanto amatu, par iestādes "Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa" vadītāju apstiprināta Diāna Pavlovska. Jaunā iestāde darbu sāks 1. janvārī.

Pēc tam, kad Jelgavas pilsēta un Jelgavas novads lēma par kopīgas iestādes izveidi, pašvaldība izsludināja konkursu uz vadītāja amatu. Konkursā tika saņemti deviņu pretendentu pieteikumi. Tos izvērtēja Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļas uzraudzības padome, par labāko pretendentu atzīstot līdzšinējo Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju D.Pavlovsku. Pirms stāšanās amatā, izvirzītajam pretendentam ir jāsaņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojums. 21. decembrī pašvaldība saņēma Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu un tuvākajā laikā ar D.Pavlovsku tiks slēgts darba līgums, lai jau 1. janvārī viņa stātos jaunizveidotās iestādes vadītājas amatā.
 
Tāpat amatā apstiprināti divi iestādes vadītājas vietnieki. Konkursā uz iestādes vadītāja vietnieku amatiem tika saņemti 23 pretendentu pieteikumi, tomēr lielākā daļa no saņemtajiem pieteikumiem neatbilda konkursa nolikumā minētajām prasībām. Tikai septiņiem pretendentiem, kā to nosaka Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12. panta prasības, bija iegūta vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments 21. decembrī deva saskaņojumu vadītāja vietnieka amatos apstiprināt līdzšinējo Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci Zaigu Zariņu un līdzšinējo Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas galveno speciālisti Egitu Volčeku.
  
Informāciju sagatavoja
Jelgavas valstspilsētas Sabiedrisko attiecību pārvaldē