Sociālā joma
Ānes ciemā veidos Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru

Paplašinot valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, 29.septembra ārkārtas domes sēdē deputāti atbalstīja Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) izveidi Ānē, Cenu pagastā. Lai centru izveidotu, pašvaldība iecerējusi pieteikties uz valsts budžeta dotācijas piešķiršanu, startējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) administrētā programmā - 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti".

Ar mērķi nodrošināt valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību vienkopus 2015.gadā bijušajā Jelgavas novadā izveidoja vienu Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru ar 14 klientu apkalpošanas punktiem - pa vienam katrā pagastā un Centrālās administrācijas ēkā Jelgavā, savukārt bijušajā Ozolnieku novadā izveidoja divus Valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus (Ozolniekos un Emburgā), kā arī vienu Klientu apkalpošanas centru Ānē, kurā iedzīvotāji varēja saņemt tikai pašvaldības nodrošinātus pakalpojumus. Toreiz, veidojot VPVKAC, normatīvais regulējums noteica, ka novados VPVKAC veidojams tikai to attīstības centros, taču šī gada 31.augustā veiktie grozījumi Ministru kabineta noteikumos dod iespēju centrus izveidot jebkurā apdzīvotā vietā, kas nozīmē, ka turpmāk Ānē būs iespējams saņemt gan pašvaldības, gan valsts nodrošinātus pakalpojumus.

Plānots, ka jaunizveidojamais Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs atradīsies Celtnieku ielā 12b, Ānes ciemā, Cenu pagastā – tagadējā Klientu apkalpošanas centra telpās, kas izvietotas Ānes kultūras namā.

“Svarīgi atcerēties, ka iedzīvotāji, lai saņemtu sev aktuālos pakalpojumus, var doties uz jebkuru apklapošanas centru - neatkarīgi no savas dzīves vietas. Sevišķi aktuāli tas ir pašreizējos Covid-19 apstākļos, kad daudzi vēlas izdrukāt sertifikātus. VPVKAC pieejamības nozīme aktualizējas arī pavasaros, kad iedzīvotājiem jāpilda gada ienākumu deklarācija – ne visiem ir pieejams dators, lai to aizpildītu, bet centros ir nodrošināta gan datortehnika, gan zinoši un atsaucīgi darbinieki, kas labprāt pastāstīs, kā tā aizpildāma. Uzskatām, ka arī apkalpošanas centru Ānē apmeklēs cilvēki no tuvējās apkārtnes, piemēram, Teteles, un ka tā izveide būtiski atvieglos ikdienu Ānes un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem,” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departementa Kancelejas vadītāja Laila Čima.

Lai saņemtu valsts budžeta dotāciju, Jelgavas novada pašvaldība VARAM ministrijā līdz  30. septembrim iesniegs pieteikumu. Jānorāda, ka pieteikuma neapstiprināšanas gadījumā, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Ānē tiks veidots par pašvaldības budžeta līdzekļiem, sākotnēji nodrošinot primāri nepieciešamo centra izveidošanai un funkcionēšanai.

Plānotais valsts budžeta dotācijas apjoms VPVKAC izveidei ir 7200 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējumam jābūt vismaz 30% apmērā. Par dotāciju un pašvaldības līdzfinansējumu esošā Klientu apkalpošanas centrā plānots izveidot darbinieka un klienta darba vietas, kā arī ieviest videonovērošanu.

Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros iedzīvotājiem iespējams saņemt ne tikai pašvaldības, bet arī 12 valsts iestāžu - Būvniecības valsts kontroles biroja, Lauku atbalsta dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Nacionālais veselības dienesta - pakalpojumus, kas ir iekļauti VPVKAC sniegto pakalpojumu grozā.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru Ānes ciemā plānots izveidot līdz š.g. oktobra beigām, savukārt to atvērt iecerēts š.g. 1.novembrī.