Izglītība
Foto

23. maijā Līvbērzes pagasta kultūras namā noritēja Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes organizētais pasākums, sveicot 165 mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu laureātus, kas vairāku simtu skolēnu konkurencē 2023./2024. mācību gadā parādījuši teicamu sniegumu.

43 centīgākie un talantīgākie jaunieši, kuri izcīnījuši 1. vietu, saņēma pašvaldības Pateicības rakstu. Godināti tika arī 105 pedagogi, jo skolēnu augstie rezultāti olimpiādēs un konkursos nav iedomājami bez viņu radošā un iedvesmojošā darba. Tāpat uz pasākumu aicināti skolēnu vecāki, kuru atbalsts un rūpes bērniem ir nenovērtējams dzinulis.

“Šis mācību gads Jelgavas novada izglītojamajiem bijis panākumiem bagāts - 452 Jelgavas novada vispārizglītojošo skolu skolēni dažādās vecuma grupās ir piedalījušies 13 valsts mācību priekšmetu olimpiāžu otrajā, tas ir, novada kārtā, 112 no viņiem sasnieguši rezultātus, kas ļāva iegūt godalgotas vietas. 53 mūzikas un mākslas skolu audzēkņi ar atzīstamiem panākumiem ir piedalījušies 49 Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos valsts konkursos un  Latvijas un starptautiska mēroga  profesionālās ievirzes izglītības iestāžu konkursos. Jāpiebilst, ka trīs Elejas vidusskolas 11. klases skolēni ir guvuši panākumus Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu konferences Zemgales kārtā. Visi godalgoto vietu ieguvēji saņem pašvaldības piemiņas balvu un Atzinības rakstu,” skaidro Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā Ineta Freimane.