Sociālā joma
Apbalvos novada skolēnus par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs

Vairāku simtu skolēnu konkurencē Jelgavas novada skolēni 2020./2021. mācību gadā uzrādījuši labus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātnisko darbu skatēs. Šogad epidemioloģiskās situācijas dēļ mācību gada noslēgumā tāpat kā pagājušā gada pavasarī svinīgā apbalvošanas ceremonija mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu laureātu viņu vecāku un skolotāju godināšanai netiks organizēta, bet tomēr  59 centīgie un talantīgie jaunieši  un 34 viņu skolotāji  saņems Jelgavas novada  pašvaldības vai Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus, pateicības un naudas balvas atbilstoši Jelgavas novada domes 28. aprīļa pieņemtajam domes lēmumam.

No valsts mērogā organizētajām 16 mācību priekšmetu olimpiādēm  Jelgavas novada izglītības iestāžu izglītojamie piedalījās 12 olimpiādēs, kā arī Eiropas dabaszinību olimpiādes atlases kārtā. Pavisam valsts organizēto olimpiāžu 2. posmā jeb Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārtā  piedalījās 105 dalībnieki no 11 skolām. Vislabāk šogad veicies Elejas vidusskolai – kopā 10 godalgotas vietas ( piedalījās  20 dalībnieki). Uz trešo jeb novadu kārtu  uzaicināti 2 dalībnieki: uz latviešu valodas olimpiādi - Elejas vidusskolas 9.klases skolniece Alita Vangale, bet uz ģeogrāfijas olimpiādi – Elejas vidusskolas 9.klases skolniece Ieva Muciniece. No Kalnciema vidusskolas 21 dalībnieks un 7 godalgotas vietas, bet Šķibes pamatskolas pedagogi 7 olimpiādēm sagatavojuši 9 dalībniekus, iegūstot 2 godalgotas vietas.

’’2020./2021.mācību gads gandrīz pilnībā noritēja attālinātā režīmā, un arī visas valsts organizētās mācību priekšmetu olimpiādes notika tiešsaistē. Turklāt jēdziens “tiešsaistes olimpiāde” arī ieguva atšķirīgu  nozīmi. Parasti dalībnieki atradās kādas skolas datorklasē, kur olimpiādes vadītāja uzraudzībā tiešsaistes platformā edu.lu.lv izpildīja piedāvātos uzdevumus. Šogad olimpiādes dalībnieki olimpiādes uzdevumus pildīja, atrodoties savās mājās, paši būdami atbildīgi par interneta pieslēgumu  un datortehnikas izmantošanas iespējām olimpiādes laikā. Gatavošanās nebija iespējama klātienes konsultācijās skolotāja tiešā vadībā. Tā bija ne tikai zināšanu, radošuma, spēju un talantu sacensība, bet arī pārbaudījums patstāvībai”, skaidro Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ineta Freimane.

Centīgākie un  uzņēmīgākie jaunieši  parasti gatavojas un piedalās vairākās olimpiādēs, pārbaudot savus spēkus dažādās jomās: Kalnciema pagasta vidusskolas skolniece Oļesja Novikova šogad ir piedalījusies 3 olimpiādēs visās trijās iegūstot godalgotas vietas, Elejas vidusskolas skolnieks Lauris Cimmermanis un Vilces pamatskolas skolniece Zane Novada katrs piedalījās 4 olimpiādēs, iegūstot pa 2 godalgotām vietām. Divu olimpiāžu laureāts ir arī Šķibes pamatskolas skolnieks Kristers Kaupiņš, kurš šogad piedalījās 6 olimpiādēs. Apsveicami ir arī Elejas vidusskolas ģeogrāfijas skolotājas Ingas Erlihas darba rezultāti – no 8  viņas sagatavotiem ģeogrāfijas olimpiādes dalībniekiem  5 ir ieguvuši godalgotas vietas.

“Kopā  ar mācību priekšmetu  olimpiāžu laureātiem apbalvojam arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates labākos darbu autorus. Piemēram  Jūlijas Rumbauskas darbs “Skolēnu uztura paradumi Elejas vidusskolas 5.-12. klasēs” (konsultante  skolotāja Amanda Karlovska) savā zinātņu nozaru grupā “Medicīna un veselības zinātnes” ieguva 3.vietu valstī. Jāpiemin, ka sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī šogad mazāk bijis profesionālās ievirzes audzēkņu konkursi, taču Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas skolēni ar atzīstamiem panākumiem ir piedalījušies  6 dažādos mākslas un mūzikas konkursos. Kopā ar Jelgavas novada pašvaldības organizēto III Starptautisko Vizuālās mākslas konkursu “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” par tēmu “Lauku sadzīves aina”, kurš notika  iepriekšējā mācību gadā, bet tika izvērtēts tikai šī mācību gada septembrī, balvas saņems  29 audzēkņi. ‘’ turpina  I. Freimane.