Projekti
Apgūst aušanas amata prasmes

Projekta "Aušanas amata prasmju apgūšana un popularizēšana Zemgales ciemā" mērķis ir ieinteresēt Zemgales ciema un tuvākās apkārtnes iedzīvotājus apgūt aušanas amata prasmes.

Par projektam 1000 EUR piešķirto finansējumu 13 iedzīvotāji varēja apmeklēt teorētiskās nodarbības par krāsām, rakstu zīmēm, darba kompozīcijas veidošanu, aušanas pamatos un praktiskās nodarbībās veidot sienas dekorus, pielietojot latviskās rakstu zīmes, aust lakatus uz kartona, iegūt pamata prasmes aušanas uzsākšanai stellēs un aust lupatu grīdas celiņus. Projekts ir sasniedzis mērķi, jo izstādes darbi ir ieinteresējuši ar vien vairāk rokdarbniecēm uz kartona uzaust savu lakatu. Lai arī par projekta finansējumu nevarēja nopirkt stelles, tomēr ir izdevies divas stelles uz laiku aizņemties, lai uzsāktu mācīties aust lupatu grīdas celiņus.  

Glūda pagasta biedrība "Attīstības centrs – Dzīvo gudri" 2. decembrī plkst. 15.00 ielūdz uz projekta „Aušanas amata prasmju apgūšana un popularizēšana Zemgales ciemā” aktivitātēs austo lakatu un sienas dekoru izstādes „Krāsu un zīmju maģija” noslēguma pasākumu un radošo darbnīcu „Aužam lupatu grīdas celiņu”.

Projekta vadītāja Herta Elza Šalkovska

Projektu finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds un atbalsta Zemgales Plānošanas reģions (finansēšanas līgums Nr.16/1-14.2/K 18)

Logo