Pašvaldība
Apstiprina vairāku jauno iestāžu nolikumus

Jelgavas novada dome vakardienas sēdē apstiprināja vairākus lēmumprojektus, kas virknei pašvaldības iestāžu aizsāk reorganizācijas procesu: līdzšinējās Ozolnieku novada pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības atbilstošo struktūru, to funkciju un pakļautības iestāžu apvienošanu. Domes sēdes darba kārtībā tika iekļauti un apstiprināti Kultūras pārvaldes, Izglītības pārvaldes, Sporta centra, Īpašuma pārvaldes nolikumi.

Lai apvienotu divu līdzšinējo pašvaldību struktūras un noteiktu konkrēto jomu pārvaldību, pašvaldība rīkojas gan saskaņā ar 2021.gada 7.jūlija domes sēdē apstiprināto Jelgavas novada pašvaldības nolikumu, gan izstrādāto reorganizācijas plānu. Apstiprinot katras iestādes nolikumu, attiecīgi tālāk izpilddirektores kompetencē būs noteikt procesu šo iestāžu vadītāju kandidātu vērtēšanai un pēc tam to iecelšanai amatā  ar domes lēmumu. Savukārt pēc tam gaidāma  nepieciešamo resursu, tai skaitā  amata vietu  izvērtēšana katrā iestādē atbilstoši funkciju un pienākumu piekritībai.

Līdz ar Jelgavas novada jaunajām administratīvajām robežām un saskaņā ar jauno pašvaldības nolikumu, Kultūras pārvaldes struktūrā būs 16 kultūras un tautas nami,  26 novada bibliotēkas, Izglītības pārvaldes struktūrā – 4 nodaļas un 8 jauniešu iniciatīvu centri un pakļautībā – 27 izglītības iestādes, Sporta centra struktūrā 14 sporta bāzes, nosakot, ka sporta centra profesionālās ievirzes sporta virzieni būs – volejbols, orientēšanās, vieglatlētika, brīvā cīņa un regbijs. Kā zināms, līdz reorganizācijas pilnīgai īstenošanai, piemēram, Ozolnieku sporta skola (saskaņā ar apstiprināto pašvaldības nolikumu) ir izpilddirektores pakļautībā un pašlaik nav ietverta Sporta centra struktūrā.

Reorganizācijas ietvaros pašvaldībai savos darbības procesos nepieciešams iziet vairākus soļus – resursu pārņemšanu, apvienot datu bāzes, IT sistēmas un datorprogrammas, iestāžu pārreģistrāciju, kā arī finanšu  un lietvedības datu – vienlaikus gan nošķiršanu, gan pakāpenisku apvienošanu.

Lai veiksmīgāk īstenotu abu līdzšinējo pašvaldību administratīvo resursu apvienošanu, kā arī grāmatvedības jomā spētu veiksmīgi noslēgt gadu, kā pagaidu risinājums ir izveidota “Ozolnieku administrācija”, kuru vada līdzšinējais Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors Andulis Židkovs. Administrācijas kolektīva darbinieki pakāpeniski tiks pārcelti darbā jauno iestāžu struktūrās, savukārt līdz pat gada beigām “Ozolnieku administrācija” pastāvēs kā finanšu norēķinu vienība, nodrošinot reorganizācijas pakāpeniskumu.

Ar jaunajiem iestāžu nolikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā pie katras attiecīgās iestādes kontaktiem.