Projekti
Apstiprināts projekts “IESAISTIES!” sabiedrības aktivizēšanai attīstības sadarbības jomā

Projekts atbalstīts Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā mikrograntu projekta konkursā “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” un tā mērķis ir veicināt attīstības izglītību un veicināt sabiedrības izpratni par sabiedrības līdzdalību. Tā galvenais uzdevums ir pievērst sabiedrības, īpaši jauniešu, uzmanību jautājumiem, kas nodrošina labākas sabiedrības un labāku dzīves apstākļu veidošanos dažādās valstīs. 

Pirmās projekta aktivitātes ietvaros laikā no 6.līdz 9.jūnijam Jelgavas novadā notiks starptautiskas apmācības jauniešiem “Dzimumu līdztiesība: kāpēc tas ir svarīgi?”. Pasākums atbilst 5. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim “Dzimumu līdztiesība”. Tās pulcēs 21 dalībnieku – jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem un jaunatnes līderus no Jelgavas novada (Latvijas), Glodeni (Moldovas), Viljandi (Igaunijas).  Mācību programma ir veidota neformālā izglītībā, tiks apskatīti sekojoši jautājumi – dzimumu līdztiesība, vai tas ir vai nav svarīgi, cik svarīga ir dzimumu loma sabiedrībā, emocionālā vardarbība internetā, kā mēs veidojam savu personību sociālā vidē. Programmas laikā tiks organizēts arī starpkultūru vakars, jauniešiem radot iespēju iepazīt viesu kultūras iezīmes. Apmācības organizē biedrība "ideA", piesaistot jaunatnes darbā zināmus trenerus neformālā izglītībā – Alisi Raupi un Laumu Ziemeļnieci.
Nākamā projekta aktivitāte norisināsies 13.jūnijā, kad Zaļenieku muižā tiek rīkota paneļdiskusija “Kā klimata pārmaiņas ietekmē mūs un kā mēs ietekmējam klimata pārmaiņas?”, kas atbilst 13. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim “Planētas aizsardzība”. Diskusija tiek organizēta, lai veicinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, un tajā piedalīsies eksperti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un SIA “Laflora”. Diskusiju vadīs moderators Jānis Brizga no biedrības “Zaļā brīvība”. Interesenti aicināti pieteikties pasākumam līdz 8.jūnijam uz e-pastu anita.skutane@jelgavasnovads.lv

Kā turpmākās projekta aktivitātes var minēt forumu “Pilsētu un lauku reģionu sinerģija uzņēmējdarbības attīstībai”, kas tiks rīkots, lai veicinātu ilgtspējīgu vietējo kopienu attīstību un atbilst 11. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim “Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas”. Līdz septembrim arī tiks izstrādāta interaktīva spēle, kas atspoguļos visus ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus sabiedrības, vides un ekonomikas aspektā. Spēlei paredzēts izplatīt skolās, jauniešu un dienas centros, ka arī novada bibliotēkās.

Projekta ieviešanas laiks: 29.05.2017.-31.08.207. Projekta numurs: DCI-NSAED/2014/338-493.
Projektu finansē Eiropas Komisijas programma DEAR (Development Education and Awareness Raising), projekts LADDER, programmas finansējums: 6000 EUR.
Šis dokuments sagatavots ar ES atbalstu. Par tā saturu ir atbildīga Jelgavas novada pašvaldība un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības vai ALDA viedokli.