Pašvaldība
Apvienotā komiteju ārkārtas sēde Nr. 9

Darba kārtība:

  1. Par Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu
  2. Par  2022.gada 28.septembra saistošo noteikumu  Nr.31 “Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā” precizēšanu
  3. Par  grozījumiem Jelgavas novada domes 2022.gada  26.oktobra lēmumā Nr.30 (protokols Nr.41) “Jelgavas Dzimtsarakstu  nodaļas uzraudzības padomes izveidošana un nolikuma apstiprināšana”
  4. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2022.gada 16.novembra lēmumā Nr.2 (protokols Nr.43) “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgas iestādes “Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa” izveidošana”