Komiteju sēdes
ģērbonis

Protokols 

18.05.2023. plkst. 15.00
Attālināti.

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.__“Jelgavas novada pašvaldības nolikums” izdošanu
  1. Par iekšējo noteikumu “Jelgavas novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu
  1. Par 2003. gada 30. decembrī noslēgto “Koncesijas līgumu par kapitāla daļu nodošanu komerciālā pārvaldīšanā”