Projekti
Arī šovasar tiek īstenotas tradicionālās nometnes Jelgavas novada bērniem

Jelgavas novadā jau trešo gadu ar ABLV Charitable Foundation un Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstu biedrība “Zariņš &Co” īstenos trīs nometnes. Plānots, ka kopumā nometnēs piedalīsies 73 Jelgavas novada bērni un jaunieši.

Elejas pagastā no 9. līdz 22.jūnijam Jelgavas novada bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrā jau septīto gadu notiek dienas nometne “Saulstariņu vasaras prieki”. Nometnē piedalās 20 bērni un jaunieši. Radošo nodarbību vadītāja Inga Andrejeva.

Nometnes “Saulstariņu vasaras prieki” mērķis ir dot bērniem iespēju divas nedēļas pavadīt laiku draudzīgā un labvēlīgi noskaņotā gaisotnē, izmantojot to lietderīgi, celt pašapziņu un rīcībspēju, iegūt jaunas zināšanas dažādās jomās. Nometnes ietvaros notiks gan dažādas radošās darbnīcas, gan sporta aktivitātes, gan arī tiek organizētas lokāla mēroga ekskursijas.

Līvbērzes pagastā no 31.jūlija līdz 11.augustam Vārpas ciema dienas centrā jau desmito gadu notiks dienas nometne “Stropiņš”. Nometnē piedalīsies 20 bērni, no tiem 5 bērni no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 7 līdz 15.gadiem. Radošo nodarbību vadītāja Smaida Vērza.

Nometnes “Stropiņš” mērķis ir radīt komfortablu vidi un labvēlīgus apstākļus daudzbērnu, trūcīgām, maznodrošinātām un nepilnām ģimenēm ar bērniem apmeklējot divu nedēļu dienas radošās darbnīcas. Sniegt bērniem jaunas zināšanas dažādās jomās, pozitīvas emocijas un, protams, arī jaunus draugus, īpašu uzmanību veltot bērnu radošo spēju izkopšanai. Kā vienu no nometnes ilgtermiņa mērķiem izvirzām sadarbību ar vecākiem, tāpēc dienas nometnes laikā bērniem ir iespēja darboties kopā ar vecākiem. Nometnes noslēgumā bērni ar vecākiem aicināti doties ekskursijā uz Valguma pasauli Ķemeros.

Platones pagastā no 10.līdz 14.jūlijam Platones skolā notiks ikgadējā diennakts nometne “Laipa”. Nometnē aicināti piedalīties 30 skolēni, kuri beiguši sesto un septīto klasi, no tiem 10 bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Nometnes vadītāja Ineta Freimane.

Nometnes “Laipa” mērķis ir skolēnu patriotiskās audzināšanas veikšana, iesaistot jauniešus vēstures un kultūras izzināšanā un savu spēju attīstīšanā. Nometne vairāk tiks fokusēta uz vietējās kopienas vēstures izpēti - Jelgavas novada pilis un muižas, dažādu amatu pratēji mūsu novadā (audēji, maizes cepēji, dārznieki, amatnieki) saistībā ar praktisku darbošanos un iespēju izmēģināt. Mūsu novadam raksturīgās tautasdziesmas, deju soļi. Protams, fiziskas aktivitātes, jūra un Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja Rīgā apmeklēšana, lai iepazītos ar Zemgales sētu.

Projekta vadītāja Lelde Šantare

Nometnes tiek īstenotas ABLV Charitable Foundation grantu programmas „PALĪDZĒSIM IZAUGT!” projekta „Nometnes Jelgavas novada bērniem” ietvaros, kuru īsteno biedrība „Zariņš&Co”. Projektam piešķirtais līdzfinansējums sastāda 2385,00 EUR

attels