Projekti
Bērni

Jelgavas novadā ar ABLV Charitable Foundation un Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstu šovasar biedrība “Zariņš &Lejnieks” īstenos 3 nometnes.

Elejas pagastā no 6. līdz 17.jūnijam Jelgavas novada bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrā jau sesto gadu notiks dienas nometne “Saulstariņu vasaras prieki”. Nometnē piedalīsies 18 bērni un jaunieši. Radošo nodarbību vadītāja Inga Andrejeva. Nometnes dalībnieku grupa jau ir nokomplektēta.

Nometnes “Saulstariņu vasaras prieki” mērķis ir dot bērniem iespēju divas nedēļas pavadīt laiku draudzīgā un labvēlīgi noskaņotā gaisotnē, izmantojot to lietderīgi, celt pašapziņu un rīcībspēju, iegūt jaunas zināšanas dažādās jomās. Nometnes ietvaros notiks gan dažādas radošās darbnīcas, gan sporta aktivitātes. Tiks organizētas arī vairākas izglītojošas ekskursijas gan šeit pat novadā (Elejas muižas parks, Vilces pļava, Tīsu bāze), gan arī tālāk uz Jūrmalu, Rīgu, Tērveti un Dobeli.

Līvbērzes pagastā no 1. līdz 13.augustam Vārpas ciema dienas centrā jau devīto gadu notiks dienas nometne “Stropiņš”. Nometnē piedalīsies 25 bērni, no tiem 10 bērni no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 7 līdz 15.gadiem. Radošo nodarbību vadītāja Smaida Vērza. Nometnes dalībnieku grupa vēl nav nokomplektēta.

Nometnes “Stropiņš” mērķis ir caur spēli, rotaļu, dziesmu, deju, dialogu un kopā darbošanos izprast bērnu vajadzības, ieraudzīt katrā viņa radošās spējas un attīstīt tās; sadarboties ar bērnu vecākiem, pēc iespējas iesaistot viņus līdzdarboties. Nometnes ietvaros katru dienu plānotas dažādas radošās darbnīcas, aktivitātes svaigā gaisā. Radošo darbnīcu grupas tiks organizētas pa interesēm, ļaujot bērniem darboties ar tiem materiāliem vai tajās aktivitātēs, kas viņiem vairāk patīk un liekas interesantāki. Nometnes noslēgumā bērni ar vecākiem aicināti doties ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu.

Platones pagastā no 18.līdz 22.jūlijam Platones skolā notiks ikgadējā diennakts nometne “Laipa”. Nometnē aicināti piedalīties 30 skolēni, kuri beiguši piekto un sesto klasi, no tiem 15 bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Nometnes vadītāja Ineta Freimane.

Nometnes “Laipa” mērķis ir skolēnu patriotiskās audzināšanas veikšana, iesaistot jauniešus vēstures un kultūras izzināšanā un savu spēju attīstīšanā. Nometnes ietvaros tiks organizētas aktivitātes dalībnieku radošo un praktisko spēju attīstīšanai (netradicionālas sporta spēles, teātra iestudējumi, interaktīvas ekskursijas, talantu šovs, uml.), sociālo prasmju attīstībai (saliedēšanas, sadarbības spēles, uzvedības normu apguve) un aktivitātes starpkultūras dialogam.

Dienas nometnes tiks īstenotas ABLV Charitable Foundation grantu programmas „PALĪDZĒSIM IZAUGT!” projekta „Nometnes Jelgavas novada bērniem - 2016” ietvaros, kuru īsteno biedrība „Zariņš&Lejnieks”. Projektam piešķirtais līdzfinansējums sastāda 3680,00 EUR.

 

Projekta vadītāja:

Lelde Šantare

attels